Download

Online

Thư viện

Blog

Englishfrançaisportuguês (Brasil)españolitalianoDeutschNederlandssvenskačeštinapolskimagyarslovenščinaΕλληνικάбългарскирусскийTiếng Việt中文 (中国)中文 (台灣)日本語

Thêm các mẫu 3D

Dưới đây là danh dách một số nguồn mẫu 3D mà bạn có thể thêm vào Sweet Home 3D.

Các mẫu 3D được xây dựng bởi các cộng tác viên của Sweet Home 3D

Các mẫu của Sweet Home 3D được xây dựng bởi các cộng tác viên được cung cấp tại đây (tiếng Anh).

Thư viện các mẫu 3D thêm vào

From version 1.3, it's possible to import directly libraries of additional 3D models in the furniture catalog of Sweet Home 3D. These libraries are available as SH3F files in SweetHome3D-models section at Sweet Home 3D download page.
A SH3F file can be installed by simply double-clicking on it. This will copy the SH3F file in the furniture plugin folder of Sweet Home 3D, and the location of this folder depends on your system:

  • Under Windows Vista / 7 / 8 / 10, this folder is C:\Users\user\AppData\Roaming\eTeks\Sweet Home 3D\furniture,
  • Under Windows XP and previous versions of Windows, this folder is C:\Documents and Settings\user\Application Data\eTeks\Sweet Home 3D\furniture,
  • Under Mac OS X, it's the subfolder Library/Application Support/eTeks/Sweet Home 3D/furniture of your user folder,
  • Under Linux and other Unix, it's the subfolder .eteks/sweethome3d/furniture of your user folder.

As some systems (like Linux) may not be able to associate SH3F files with Sweet Home 3D, please try to copy by yourself the SH3F file in furniture plugin folder, if double-clicking on it has no effect.
To uninstall a SH3F file, simply remove it from furniture plugin folder and restart Sweet Home 3D.

Tự tạo các mẫu 3D

Để tự tạo các mẫu của riêng mình, bạn cần sử dụng các phần mềm để tạo ra file có định dạng OBJ, DAE, KMZ hoặc 3DS.
Nếu bạn muốn trở thành cộng tác viên của Home 3D, please post them in 3D Models Contributions Tracking System.

Các website khác có các mẫu 3D

Các website dưới đây chứa các mẫu 3D gồm các định dạng OBJ, DAE, KMZ hoặc 3DS được Sweet Home 3D cho phép thêm vào:

StarStarStar   Trimble 3D Warehouse
StarStarStar Resources.blogscopia
StarStarStar ArchiBit Generation
StarStar Free the models
StarStar Archive3D
StarStar Model3D.biz
StarStar Kolo
StarStar Klicker

Hãy bảo đảm về bản quyền của các mẫu mà bạn download từ các website trên.

    Get Sweet Home 3D at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads
   
© Copyright 2006-2024 eTeks - All rights reserved